munherpes

om du har problem med munherpes så kommer här snart tips.

Även om ett första utbrott av blåsor och symtom inte är säkert, om det händer att man vanligtvis två veckor efter infektion. Det initiala utbrottet kan vara allvarligt och ta upp till sex veckor att försvinna. Det kommer ibland tillsammans med annat som svullna körtlar och feber. Andra infekterade med herpes drabbas av sådana lindriga symtom att blåsorna kan misstas för ett utslag. Bara genom ett test kommer arm du med kunskapen som krävs för att samla den ordentlig vården.